Bliv NaturligVis overgår til drift

Med projektudløb 1/7 i år overgår Bliv NaturligVis nu til drift.

28 juni 2023 · Tekst: Franz Holmberg · Foto: Jonas Nørregaard

Det har været en lang og spændende projektperiode, der har givet os mulighed for at styrke Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbunds tilbud til skoler og institutioner. Både med en lang række undervisningsmaterialer lige fra børnehave til og med 10. klasse og med et netværk af frivillige lystfiskere, jægere og lystfisker- og jagtforeninger, der kan komme på besøg i skolerne. Alt sammen gjort muligt igennem støtten fra Nordea Fonden.

 

Fra start af projektperioden, har Danmarks Jægerforbund forpligtet sig til at drive projektet videre efter projektperiodens udløb. Derfor har der været stort fokus på at mindske administration og tilpasse tekniske løsninger til DJ’s platforme.

 

Derfor vil formidlere og skoler heller ikke mærke den store forskel. Der vil stadig være personale til rådighed på Kalø, til at svarer spørgsmål og servicere, hvor det er nødvendigt. Driftsomkostningerne er tilsvarende den egenfinansiering DJ har bidraget med igennem hele projektperioden og for øvrigt tilsvarende de midler, der blev brugt på formidling inden projektstart.

Vi har til gengæld opbygget et fundament og gjort os nogle erfaringer, der er attraktive at bygge fremtidige formidlingskampagner målrettet skolerne på. Kampagner der med stor sandsynlighed kan søges ekstern finansiering til.

 

Det har været særdeles positivt at se, hvordan flere foreninger til sidst i projektperioden, de har valgt at registrere sig på hjemmesiden, så de kan blive kontaktet af lokale skoler omkring besøg fra lystfisker- eller jagtforeningen. De timer frivillige fra foreningerne vælger at bruge på formidling, er en investering i fremtiden, der i høj grad er med til at sikre god jagt i generationer.

 

Foreninger og enkeltpersoner kan stadig melde sig som formidlere i Bliv NaturligVis regi.

Foreninger tilmelder sig her:
https://blivnaturligvis.dk/bliv-formidler/tilmeld-forening
Tilmeld dig selv som formidler:
https://blivnaturligvis.dk/registrer-dig-som-formidler/

Bliv NaturligVis
Samarbejde